δαιμονᾶν

δαιμονάω
to be under the power of a
pres part act masc voc sg (doric aeolic)
δαιμονάω
to be under the power of a
pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic)
δαιμονάω
to be under the power of a
pres part act masc nom sg (doric aeolic)
δαιμονᾶ̱ν , δαιμονάω
to be under the power of a
pres inf act (epic doric)
δαιμονάω
to be under the power of a
pres inf act (attic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δαιμονᾷν — δαιμονάω to be under the power of a pres inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • бѣситисѧ — БѢ|СИТИСѦ (47), ШОУСѦ, СИТЬСѦ гл. 1.Быть одержимым бесом, быть в состоянии сумасшествия: Главизна •з҃• о имоуштиихъ подроужиѥ бѣсѩштесѩ. и того ради хотѩштиихъ. иноу по˫ати. (δαιμονιζομένην) КЕ XII, 12а; Аще къто вѣрьнъ бѣситьсѩ. или подобаѥть… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бѣсоватисѧ — БѢС|ОВАТИСѦ (11), ОУЮСѦ, ОУѤТЬСѦ гл. 1.Быть одержимым бесом, быть в состоянии сумасшествия: а им же оуиметсѩ оумъ, или на чернѣи крɤчинѣ падеть или бѣсоуетсѩ, то ни приходѩщаго к собѣ терпить врача (εἰς... φρενῖτιν) Пч к. XIV, 3; прич. в роли с …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отъвѣщавати — ОТЪВѢЩАВА|ТИ (36), Ю, ѤТЬ гл. 1.Говорить в ответ, отвечать: Пьрвѣѥ даже не слышиши не отъвѣштѧваи. и не вълагаисѧ въ срѣдѹ б‹е›сѣды (μὴ ἀποκρίνου) Изб 1076, 147 об.; въпроше||нъ же бывъ ѿ б҃жествьнаго навъкрати˫а. ѡ сѹщихъ въ епитемии. мнихъже и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.